Předmět má za úkol seznámit studenty se základními ekonomickými otázkami EU, zejména v oblasti jednotného vnitřního trhu a vnějších ekonomických vztahů.