Úvod, Základní pojmy, Fyziologie vnímání barev, Vizuální klamy a defekty vnímání barev, Techniky vizuálního hodnocení barev, Atlasy barev, Kolorimetrické soustavy CIE XYZ, CIELAB, Vyjadřování barevných rozdílů, Chromatická adaptace, von Kriesův model, BFD CAT, CIE CAT00 -Komplexní modely pro hodnocení barevnosti a vzhledu - Hunt, Nayatani, CIE CAM97 a CIE CAM 02, Správa barev - závislost barevného podání na použitém médiu, Dočasný a trvalý záznam barev, ICC profily a jejich kalibrace, Kubelka-Munkova funkce a její korekce, Teorie BDRF, Algoritmy řešení pro fluorescenční a nefluorescenční koloranty, Optimalizace databází pro výpočty barvících receptur.