Předmět navazuje na základní předmět Textilní technologie I. V rámci předmětu si studenti prohloubí znalosti týkající se technologie výroby příze a její struktury. Jsou rozebírány jednotlivé technologické stupně výroby příze. Je analyzován vliv jednotlivých operací na vlastnosti a strukturu jak výsledného produktu, tak finální příze.