Předmět navazuje na základní předměty Textilní technologie I, Přádelnictví, Tkalcovství a Pletařství. V rámci předmětu student získá hlubší znalosti z oblasti konstrukce textilních strojů a jejich mechanismů. V úvodu jsou probrány obecné principy a názvosloví z oblasti textilních strojů. Předmět se zabývá konkrétním strojním zařízením, které je využíváno v oblasti předení, tkaní a pletení. Student získá poznatky o konkrétních mechanismech jednotlivých strojů, vývojových trendech v oblasti jejich konstrukčních uspořádání.