V rámci předmětu studenti získají přehled o základech statistické dynamiky a teorii hmotové nestejnoměrnosti. Obsahem předmětu jsou: parametry a charakteristické funkce hmotové nestejnoměrnosti (spektrogram, délková variační funkce a DR funkce), přístrojová technika, rozbory, hodnocení a využití v technologii, druhy vad. Jsou zmíněny rovněž vlivy technologických a regulačních procesů na strukturu hmotové nestejnoměrnosti, druhy nestejnoměrnosti délkových textilií a nestejnoměrnost a vady plošných textilií, vzájemná souvislost délkových a plošných textilií z hlediska nestejnoměrnosti, hodnocení, identifikace příčin a jejich odstraňování.