Předmět charakterizuje úlohu cestovního ruchu v národním hospodářství a rozvoji regionů, vývoj cestovního ruchu a základní podmínky jeho rozvoje. Důraz je kladen na rozdíly v marketingu výrobků a služeb. Součásti předmětu je taky racionální obraz o tom, jak působí marketing v odvětví marketingu pohostinství a cestovního ruchu.