Obsahem předmětu jsou klinické stavy, které mohou bezprostředně ohrozit život člověka. Seznamuje se základy první pomoci v terénu, s léčbou, specifickými život zachraňujícími postupy a adekvátní ošetřovatelskou péčí o pacienty na odděleních akutního příjmu, resuscitace a intenzivní péče.