Předmět prezentuje problematiku marketingového výzkumu, jeho cíle a úlohu v podniku. Podává přehled o formách a typech marketingového výzkumu, o typech a zdrojích dat, objasňuje samotný proces marketingového výzkumu, popisuje a charakterizuje jeho jednotlivé etapy, seznamuje s postupem a se statistickými metodami vyhodnocování dat.