Cílem individuálních konzultací a technické podpory je umožnit studentům zpracovat zadaná témata DP na odpovídající odborné úrovni. Pracoviště pro řešení DP jsou vybrána na základě stanovených standardů, jejich platnost a dodržování je smluvně zajištěno. Student je povinen získané poznatky ve svém oboru uplatnit při řešení zadaného tématu DP. Student musí prokázat, že je schopen samostatně a tvůrčím způsobem aplikovat technické prostředky v klinické a odborné praxi. Studenti umí vést odbornou a technickou dokumentaci.