Obsahem předmětu jsou teoretické poznatky a praktické dovednosti ze zdravotnické disciplíny, která využívá činnosti v procesu rekonvalescence, rehabilitace a dlouhodobé adaptace na nemoc.