Využití PIS systémů (podnikových informačních systémů) a inženýrských metod pro podporu řízení a plánování podnikových procesů, obecné principy CAx systémů, formáty ukládání obrazových informací, výměna dat mezi CAD systémy, přehled CAx technologií aplikovaných v konfekční výrobě (software+hardware), PDM a PLM systémy v konfekční výrobě, využití automatické identifikace - čárové kódy, radiofrekvenční detekce.