Měření sil v textilních útvarech pomocí tensometrických snímačů. Měření teploty, teplotních polí. Aplikace termovizních metod. Metody hodnocení komfortu textilií. Vyhodnocování měření pomocí obrazové analýzy. Diagnostické metody určování struktury a vlastností textilií. Základy elektronové mikroskopie. Nekonvenční metody oddělování a spojování textilií (mikrovlnné, vodní paprsek, laserové oddělování, plazmové oddělování). Technika dělicího a spojovacího procesu technických textilií. Základní principy rekonstrukce obrazu u CT systémů, Micro-CT.