Koncepce předmětu předpokládá u posluchačů základní znalosti o vývoji evropské vizuální kultury na úrovni posluchače vysoké školy zaměřené na architekturu. Hlavním cílem předmětu je tyto znalosti rozšířit o vědomosti z oblasti textilního umění a zvláště oděvní tvorby a uvést je do nových kontextů.