Předmět poskytuje základní informace o textilní chemii. Důraz je kladen hlavně na chemii anorganických a organických sloučenin, které se používají v textilním průmyslu. Studenti se seznámí s teorií aplikace barviv, detergentů, polymerů a textilních pomocných přípravků na textilie.