V rámci předmětu se studenti naučí formulovat jednoduché úlohy, převádět je do programově zpracovatelné podoby (algoritmizace) a přepsat je do jazyka programového systému MATLAB, včetně základního využití grafického aparátu.