Poukázat na význam etiky pro management a podnikání, seznámit studenty s historií a obsahem podnikatelské etiky, obeznámit je se základními pojmy, historií etiky a teoriemi, stimulovat studenty k uvažování o etických problémech, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti pro rozhodování a řešení problémů vzhledem k etickým kritériím a přispět k formování etických hodnot jednotlivce.