Základní vlastnosti vláken budou demonstrovány na chování textilních materiálů při technologiích užívaných při údržbě textilií. Studenti budou po absolvování předmětu schopni chápat principy všech běžných metod v údržbě textilií, a to v širším technickém i historickém kontextu. Odpřednášena bude (pro celkový přehled nezbytná) problematika stálosti vybarvení, značení textilních materiálů, chemická podstata chemikálií používaných v údržbě textilií a základní vlastnosti textilních vláken. Detailně budou studenti seznámeni s těmito postupy: praní textilií, chemické čištění, identifikace a odstraňování skvrn, bělení textilií, žehlení, sušení, domácí barvení a tisk textilií i pomocí přírodních barviv. V rámci předmětu budou odpřednášeny také historické aspekty výroby a údržby textilií včetně jejich restaurování a konzervování pro muzejní účely.