V rámci předmětu se studenti seznámí s problematikou z oblasti: žakárského prošlupního ústrojí a možností řadění, žakárského vzorování a konstrukci tkanin (2D a 3D konstrukce tkanin), přípravu a zpracování předlohy žakárské tkaniny, využití CAD systému ve vzorování žakárských tkanin, žakárské techniky pro realizaci tkaniny se zaměřením se na jednoduché, víceútkové, víceosnovní a vícenásobné tkaniny.