Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům přehled v oblasti technologie a výroby oděvů v anglickem jazyce. V rámci předmětu je zmiňovaná problematika: textilních technologií, oděvní výroby, strojů a zařízení v oděvní výrobě. Předmět je vyučován v anglickém jazyce. Studenti si prohloubí znalosti v odborné terminologii.