Předmět vysvětluje pojem marketingového výzkumu, jeho cíle a úlohu v podniku, podává přehled o formách a typech marketingového výzkumu, o typech a zdrojích dat, objasňuje samotný proces marketingového výzkumu, popisuje a charakterizuje jednotlivé etapy marketingového výzkumu