Předmět je zařazen jako součást teoretického základu studijního programu ošetřovatelství. Seznamuje s historickým vývojem ošetřovatelství u nás a ve světě včetně osobností, které se na jeho rozvoji podílely.