Předmět rozšiřuje poznatky z didaktiky, procvičuje jejich praktickou aplikaci při edukaci nejen pacientů, ale i ošetřovatelského personálu. Cílem je získat zkušenosti a základy dovedností pro realizaci zdravotní výchovy ve zdravotnických a dalších společenských institucích.