Cílem předmětu je seznámit s problematikou interních oborů a realizovat ošetřovatelský proces u jednotlivých interních onemocnění. Teoreticko-praktický předmět je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství v interních oborech. Seznamuje s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních oborech, specifikuje ošetřovatelský proces v interních oborech.