Předmět seznamuje se zásadami primární a sekundární prevence, problematikou pozdní diagnostiky zhoubných nádorů, klasifikací, vyšetřovacími metodami v onkologii, přehledem komplexní terapie zhoubných nádorů, dispenzární péčí a screening programy. Cílem je využít vybrané teorie a ošetřovatelské modely v onkologickém ošetřovatelství.Předmět úzce navazuje na problematiku onkologicky nemocných pacientů. Seznamuje studenty s novými službami a typy zařízení, která spadají do oblasti terciální péče, v nichž je poskytována individuální ošetřovatelská péče nevyléčitelně nemocným a umírajícím.