Předmět poskytuje možnost aplikace získaných teoretických poznatků a vědomostí do ošetřovatelské praxe na základních a specializovaných klinických pracovištích. Součástí odborné praxe je vedení sesterské dokumentace, obhajoba ošetřovatelského procesu u zvoleného pacienta včetně zpracování komplexní sesterské dokumentace.