Předmět je zařazen jako povinný předmět oboru a tvoří základ profesionálních dovedností. Výuka je jak teoretická, tak praktická. Cílem předmětu je pomoci studentům získat základní poznatky, ale i manuální zručnost, jistotu bezpečného a kvalitního provádění odborných výkonů u pacientů. Kvalitně provedený výkon respektuje individuální potřeby pacientů, zejména jejich potřebu úcty, jistoty a bezpečí. Studenti umí vyjmenovat a popsat základní ošetřovatelské postupy u jednotlivých výkonů a následně je prakticky aplikovat v modelových situacích.