Cílem praktické výuky je umožnit studentům získat manuální zručnost, jistotu bezpečného a kvalitního provádění předepsaných výkonů s ohledem na individuální potřeby pacientů. Poskytuje možnost aplikace získaných teoretických poznatků a vědomostí do praxe na základních a specializovaných klinických pracovištích. Studenti umí prakticky aplikovat získané poznatky v rámci péče na klinickém pracovišti a poskytují kvalitní péči s ohledem na individuální potřeby pacienta, rodiny, komunity. Studenti umí bezpečně provádět výkony v klinické praxi.