Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům dobré základy návrhu a implementace číslicových řídicích systémů. K tomuto účelu je nejprve probrán matematický aparát používaný k popisu systémů s diskrétním časem a diskretizovaných modelů spojitých systémů. V návaznosti na to jsou probrány klasické přístupy k návrhu číslicových regulátorů: číslicová aproximace spojitých regulátorů, metoda přiřazení pólů uzavřeného regulačního obvodu a algebraické metody návrhu číslicových regulátorů. Těžištěm předmětu je nicméně prediktivní řízení založené na modelu (MPC).