Cílem studijního předmětu je prohloubení znalostí v oblasti automatického řízení a to ve dvou základních směrech. V první části předmětu by měli studenti získat základní orientaci o metodách automatického řízení a o možnostech jejich biomedicínských aplikací. Druhým nosným tématem předmětu je problematika řízení akčních členů, zejména pak elektrických pohonů. Tato oblast je důležitá jednak v návaznosti na akční členy lékařských zařízení a jednak představuje nezbytnou přípravu pro pokročilejší předměty z oblasti robotiky neboť elektrické servopohony a jejich řídicí systémy jsou jednou z nejdůležitějších komponent všech složitějších celků robotů a manipulátorů.