Úvodní předmět do studia informatických předmětů. Seznámení se základními pojmy a standardy počítačové techniky. Základní rozdělení počítačových systémů a informace o jejich architektuře. Komunikace mezi počítači. Cílem předmětu je vyrovnat různé úrovně zkušeností studentů před studiem specializovaných informatických předmětů