Předmět je nezbytnou součástí teorie ošetřovatelství. Umožňuje pochopit hlavní cíl profesionální ošetřovatelské praxe - zajištění a uspokojení životních potřeb pacienta, rodiny a komunity, procvičování jednotlivých fází ošetřovatelského procesu /metodologie ošetřovatelské praxe/. Seznamuje s klasifikacemi lidských potřeb, zaměřuje se na reakce, projevy neuspokojených potřeb u osob zdravých, nemocných, handicapovaných a umírajících.