Obsahem předmětu je historickým vývoj ošetřovatelství u nás a ve světě, multikulturní dimenze ošetřovatelské péče o individuální potřeby člověka, rodiny a komunity, ošetřovatelské teorie, teoretické ošetřovatelské modely a jejich koncepce, formy a metody poskytování ošetřovatelské péče, vývojové trendy v ošetřovatelství. Cílem předmětu je získat důkladné vědomosti o předmětu ošetřovatelství jako o moderní vědní disciplíně, uplatnit vědomosti v medicíně a ošetřovatelství.