Předmět seznamuje posluchače s možnostmi praktického využití signálových procesorů pro základní metody číslicového zpracování signálů. Je probrána architektura signálových procesorů, způsob programování a algoritmizace úloh pro zpracování v reálném čase, dostupné periferie a jejich možnosti. Na praktických příkladech jsou prezentovány metody časové a frekvenční analýzy, algoritmy výpočtu konvoluce, korelace, FFT a možnosti návrhu číslicových filtrů.