V předmětu Výroba oděvů se studenti seznámí se základy celého výrobního procesu oděvů, které patří mezi základní znalosti potřebné pro praxi v tomto oboru. Úkolem je, aby studenti získali potřebné základní znalosti od vlastností oděvních materiálů až po zhotovení oděvního výrobku. Studenti budou schopni porozumět významu a funkci oděvního materiálu v konfekčním zpracování, organizační struktuře, předvýrobní a výrobní fáze výroby. Seznámí se základy somatometrie, velikostního sortimentu, konstrukční přípravou výroby a s využitím CAD systémů v oděvní výrobě. Studenti získají ucelený přehled o průmyslové výrobě oděvů a organizaci výrobního procesu.