Cílem předmětu je získání teoretických a praktických znalostí o uspořádání, funkci a základních částech elektrických pohonů, charakteristických vlastnostech a mechanických charakteristikách hnacích elektrických motorů a pracovních strojů. Důležité jsou struktury stejnosměrných a střídavých elektrických pohonů se všemi nezbytnými zařízeními jako jsou čidla, měřící, ochranné, spínací a jistící přístroje, výkonové polovodičové měniče, zesilovače apod. včetně základů analýzy a syntézy elektromechanických regulačních obvodů.