Cílem předmětu je seznámit se s teoretickou a praktickou problematikou oboru neurologie, integrovat získané vědomosti v ošetřovatelské péči v oboru neurologie, využít vybrané teorie a ošetřovatelské modely, charakterizovat specifika ošetřovatelského procesu v neurologickém ošetřovatelství. Studenti umí vyjmenovat základní neurologická onemocnění včetně jejich patologie, patofyziologie, diagnostiky, kliniky a terapie. Studenti umí vytvořit ošetřovatelský proces u pacienta/klienta s neurologickým onemocněním.