Cílem předmětu je poskytnout ucelený pohled na jakost a její zabezpečení. Studenti budou seznámeni se základy systémů řízení jakosti. Pozornost je zaměřena na koncepci systémů řízení kvality podle norem řady ISO 9000, TQM, Six-sigma, Kaizen. Dále jsou studenti seznámeni se vztahem mezi jakostí a životním prostředím. Zařazena je problematika environmentálního systému řízení a systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Důraz je kladen na požadavek na neustálé zlepšování kvality a na požadavek systémového měření spokojenosti externích zákazníků. Zařazen je také blok přednášek zaměřený na konkrétní vybrané metody používané v systémech řízení kvality.