Předmět je koncipován s ohledem na profil absolventa oboru Textilní marketing. Student absolvující předmět umí identifikovat a pojmenovat konečný textilní produkt ? zboží. Umí provést základní rozbor finálního výrobku (bez potřeby náročnějšího laboratorního vybavení, pouze s použitím mikroskopu nebo textilní lupy) a identifikovat charakteristické prvky, které jsou určující pro jeho vlastnosti a použití. Student získá prostřednictvím zbožíznaleckých katalogů zahrnujících širokou škálu (řádově několik set) reálných vzorků plošných textilií praktické zkušenosti v oblasti omakových a vzhledových charakteristik, které mu umožní pružně reagovat z odborného hlediska v podmínkách obchodních jednání. Důraz je kladen také na správné značení textilních výrobků nesoucí informace jak o materiálovém složení, tak o doporučeném způsobu údržby. Studenti jsou ve zkratce seznamováni také s legislativou související s ochranou spotřebitele na českém trhu.