Seminář je zaměřen na diskusi o cílech bakalářské práce a způsobu jejich dosažení. Každý student musí v průběhu semináře dvakrát vystoupit, obhájit teze a následně výsledky své bakalářské práce a svůj osobní přínos. Hodnotí se také zapojení studenta do diskuse při ostatních obhajobách.