Předmět je úvodem do problematiky základních logických obvodů a číslicové techniky. Studenti se seznámí s metodikou návrhu logických funkcí a konečných automatů. Teoretické poznatky budou ověřovány experimenty se standardními a programovatelnými integrovanými obvody. Studenti se dále naučí využívat mikroprocesorů pro řízení různých experimentálních úloh.