Předmět navazuje na předměty Přádelnictví, Tkalcovství, Pletařství. Postupně jsou studenti seznamováni s problematikou speciálních technologií v oblasti výroby délkových textilií (předení, tvarování), v oblasti výroby plošných textilií (tkaní, pletení) na základě technologického vývoje v jednotlivých úsecích mechanické textilní technologie. K analyzování příslušných speciálních technologických systémů budou použity odpovídající moderní postupy, umožňující získat důležité poznatky o vlastnostech příslušných technologických systémů.