Seznámit studenty se základy popisné statistiky, teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky.