Cílem předmětu je seznámit studenty se základy metod zkoumání závislosti číselných i slovních proměnných (analýza rozptylu, test nezávislosti kategoriálních znaků, regresní a korelační analýza), základními postupy analýzy časových řad a principy statistického srovnávání (indexy, rozdíly).