Seznámit studenty se statistickým zpracováním dat z dotazníků.