Obsahem předmětu jsou principy intenzivní péče při spinálním poranění, diagnostické a terapeutické metody a postupy u akutních stavů spinálního poranění, ošetřovatelské postupy u pacientů paraplegických a kvadruplegických.