Bakalářská práce je řešením teoretického nebo praktického problému s uvedením dosažených výsledků. Součástí řešení může být i zhotovený funkční vzorek projektovaného zařízení nebo jeho části.