Seznamuje s potřebou multikulturního přístupu v péči o individuální potřeby člověka, respektování práva na vlastní kulturní hodnoty, víru a přesvědčení. Cílem předmětu je porozumět pojmům etnicita, kultura, duchovno, víra, náboženství, poznat základní charakteristiky vybraných etnických, kulturních a náboženských skupin, umět přizpůsobit ošetřovatelskou péči jednotlivcům, rodinám i komunitám těchto minoritních skupin.