Anotace: Návrh desénů na zadané téma a jejich realizace ve třech textilních technologiích. Studie daného tématu s ohledem na specifika jednotlivých technologií, klasifikace desénů vzhledem k uplatnění ve tkanině, pletenině a tisku. Vlastní desinatérská tvorba, rozpracování vybraných námětů, koloristické řešení. Zpracování návrhů a realizací vzorů do prezentačního portfolia, veřejné hodnocení a obhajoba předložené semestrální práce.