Předmět navazuje na Počítačové zpracování řeči, přičemž prohlubuje znalosti zejména v oblasti principů a algoritmů automatického rozpoznávání řeči. Studenti se seznámí se základy modelování řeči pomocí pravděpodobnostních modelů a s algoritmy rozpoznávání izolované a spojité řeči. Ve cvičeních budou mít k dispozici programové balíky a nástroje, které jim usnadní tvorbu modulů a přípravu experimentů. Součástí výuky je i samostatná práce na malém semestrálním projektu.