Programovatelné obvody činí použití zákaznických obvodů ekonomickým i v malých sériích. Pomocí programovatelných obvodů lze realizovat cokoliv od dekodéru až po procesor v nenáročně vybavené laboratoři. Cílem předmětu je seznámit studenty s typy programovatelných obvodů, zákonitostmi jejich konstrukce, zásadami volby pro danou aplikaci a metodami návrhu s využitím CAD systémů.